หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชูชาติ สารีนนท์ พร้อมด้วยนายปรีชา มณีพูนทรัพย์ นายเก่ง หมั่นเขตรกรณ์ รองนายก อบต.ไผ่เขียว นายสุพัฒ อุ่นดก กำนันตำบลไผ่เขียว พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายโยธิน ภัทรปิติตานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย พร้อมด้วย นางชญาณี ภัทรปิติตานนท์ รองนายก อบต.พุเตย และเจ้าหน้าที่ อบต.พุเตย เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ไผ่เขียว

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ย. 2562 เวลา 16.35 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 305 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย