หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
โครงการเศรษฐกิจชุมชน  
 

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชูชาติ สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว มอบเงินสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จำนวน 3 กลุ่ม
1. กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองรัก
2. กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ ๒๑ บ้านไร่อ้อยพัฒนา
3. กลุ่มปลูกอ้อย หมู่ที่ ๒๓ บ้านใหม่มงคล

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ต.ค. 2562 เวลา 15.29 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย