หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายงานไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายงานไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 08.58 น. โดย คุณ อัญชลี สนองชาติ

ผู้เข้าชม 3 ท่าน