หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการส่งเสริมพัฒนาการหนูน้อยวัยใสให้เหมาะสมตามวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองรัก)  
 

ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองรัก  ได้จัดทำโครงการ ซึ่งรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว จำนวน  14,865 บาท โดยมีนายชูชีพ  สารีนนท์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นายปรีชา  มณีพูนทรัพย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรัก และผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมโครงการ และมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสว่างอารมณ์  ในวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองรัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 16.24 น. โดย คุณ ภาวิไล เขมันเขตกิจ

ผู้เข้าชม 6 ท่าน