หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมน  
 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมน และผู้ปกครอง  ร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งมน จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องอุปโภค บริโภค และปัจจัยสำหรับพระสงฆ์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดทุ่งมน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เรียนรู้ศาสนพิธี การปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 10.04 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 46 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/11

ลำดับภาพที่ 2/11

ลำดับภาพที่ 3/11

ลำดับภาพที่ 4/11

ลำดับภาพที่ 5/11

ลำดับภาพที่ 6/11

ลำดับภาพที่ 7/11

ลำดับภาพที่ 8/11

ลำดับภาพที่ 9/11

ลำดับภาพที่ 10/11

ลำดับภาพที่ 11/11
<<
>>
X