หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ประชุมประชาคมระดับตำบล ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
 

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายชูชาติ สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว พร้อมด้วยนายชูชีพ  สารีนนท์ ประธานที่ปรึกษานายก อบต. เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล การทบทวนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ณ ห้องประชุมภัทรวดี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว โดยมี นายสมบัติ ศรีดาพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอสว่างอารมณ์ และนายวีระ เช้าโต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านคลองข่อย และหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ ให้เกียรติเข้าร่วม

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2562 เวลา 11.01 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย