หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจาทาง (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจาทาง (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 15.32 น. โดย คุณ อัญชลี สนองชาติ

ผู้เข้าชม 73 ท่าน