หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
การปัจฉิมนิเทศโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ได้ทำพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบแผนที่หมู่บ้านตำบลไผ่เขีย ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาฯ อสม. อปพร. โดยมีนายชัยวัฒน์ พงษ์บุญ นายอำเภอสว่างอารมณ์ กล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภัทรวดี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 70 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย