หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์  
 

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐น. นายชูชาติ  สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว พร้อมด้วยนายชูชีพ สารีนนท์ ประธานที่ปรึกษานายกฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียวและกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๔ หน่วยฝึกภาคกองร้อยประจำปี ๒๕๖๒

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 10.12 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 93 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย