หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติทางถนน  
 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุกู้รถบรรทุกน้ำมันเต็มคันรถตกร่องน้ำข้างทาง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการช่วยกู้รถบรรทุกน้ำมันในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และทีมงานทุกภาคส่วนที่ร่วมใจกันกู้รถบรรทุกน้ำมันได้สำเร็จอย่างปลอดภัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 10.40 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 125 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย