หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปี 2558  
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ  จำนวน 176,482 บาท ให้กับ  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่เขียว ร่วมกันกับโรงพยาบาลส่งเสริม  สุขภาพตำบลทั้ง 3 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว   เพื่อจัดทำโครงการ " รณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ  ประจำปี 2558 " โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและเป็นการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตัวแก่ยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เป็นพาหะของโรคทำให้ประชาชนได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  โดยมี  นายธีระพงศ์  เศลารักษ์ นายอำเภอสว่างอารมณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ สาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ กำนันตำบลไผ่เขียว               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลไผ่เขียว ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล         ไผ่เขียว ร่วมพิธีเปิดโครงการ หลังจากเปิดโครงการได้มีกิจกรรมเดินรณรงค์   พ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบทภายในชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2558 เวลา 15.16 น. โดย คุณ วนิดา สะมะถะเขตรการณ์

ผู้เข้าชม 346 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X