หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไผ่เขียว) ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 35
 


 
โครงการสำรวจความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านกกตาล [ 16 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 22
 
 
     


 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม(ชมรม อสม. รพ.สต.บ้านทุ่งมน) [ 16 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 20
 


 
โครงการยิ้มสดใสเดด็กไทย ฟันดี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองข่อย) [ 15 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 19
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 72