หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
  กิจกรรม
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ [ 24 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 6
 


 
ประชุมสภา อบต. ไผ่เขียว สมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 52
 
 
     


 
ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 44
 


 
ประชุมสภาองค์การบริาหารส่วนตำบลไ่ผ่เขียว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 137
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 86