หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ชื่นชมพระบารมีและแสดงออกถึงความจงรักภักดี [ 7 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 26
 


 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 7 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 22
 
 
     


 
การปัจฉิมนิเทศโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 7 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 17
 


 
การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ครั่งที่ 1 /2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 30
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 55