หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
  กิจกรรม
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการจิตอาสาประชาร่วมใจ ทำความดีด้วยหัวใจ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 12
 


 
ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการพัฒนางานจัดเก็บรายได้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000 LTAXGIS.) ประยุกต์ใช้ในภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัย การบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลไผ่เขียว [ 1 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 3
 
 
     


 
พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดตัวแก่ยุงลาย [ 12 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 9
 


 
มอบถุงยังชีพ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 11
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 76