หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 


นายกมล ขุนารักษ์
ประธานสภา อบต.
โทร.061-5090384
 


นายทองคำ ว่องเกษการณ์
รองประธานสภา อบต.
โทร. 081-0367105


นางลิลลักษณ์ สังขินท์
เลขานุการสภา อบต.
โทร. 081-2806293
 
 


นายมน เก่งเกตุ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
โทร.084-9268087


นางเสมียน พันธ์มหา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2
โทร. 086-1769805


นางสนาม เรืองพูล
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3
โทร. 098-7873239


นางชลอ ฤทธิเดช
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4
โทร. 089-9063200


นายกมล ขุนารักษ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5
โทร. 061-5090384


นางนกเล็ก ผาดไทยสงค์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6
โทร. 087-0943235


นายสุวรรณ ชุมสิงห์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7
โทร. 084-4928342


นางขนิษฐา สมัครกสิกิจ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8
โทร. 080-6890594


นายวสันต์ ช้างเผือก
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9
โทร. 093-7935212