หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
เลือกตั้ง ศ.อบต.และนายก อบต.ไผ่เขียว วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ
  รายงานการประชุมพนักงาน
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 8/2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 7/2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 6/2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 5/2564 [ 19 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4/2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 12/2563 [ 11 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9