หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
   
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 8/2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 7/2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 6/2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 5/2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4/2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 11/2561 [ 5 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6