หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
  รายงานการประชุมพนักงาน
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 239  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 147  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 117  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 12/2562 [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 11/2562 [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 10/2562 [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 116  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 9/2562 [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 128  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 8/2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 125  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 7/2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 141  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7