หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 


นายสุพัฒ อุ่นดก
กำนันตำบลไผ่เขียว 087-2001889
 
 


นายวิโรจน์ สืบสำราญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7 โทร.087-2533977


นายสมนึก เรืองพูล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8 โทร.087-1961190


นางมยุลี ตะเกิ้งผล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 โทร.0800306274


นายเจริญ ศิริโสม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10


นางนิ่มนวล อินทร์ภูมี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11


นายสุวัฒน์ เขม้นเขตรการ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12


นางนงนุช วงศ์ทองแดง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13


นายบุญชู เลากสิกรรม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14


นายธนินท์ธร สีแดง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15