หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 


นายสุพัฒ อุ่นดก
กำนันตำบลไผ่เขียว
โทร. 087-2001889
 
 


นายอานนท์ เสนาะเสียง
สารวัตรกำนัน
โทร. 084-4910204


นายศิวกร สุวรรณ์
สารวัตรกำนัน
โทร. 080-1080819


นางสาวอัชรยา แม่นศร
แพทย์ประจำตำบล
โทร. 064-1101991


นางทิพเนต เก่งเกตุ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร. 080-6846353


นายสอาจ จำนงสังข์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร. 085-7260142


นายสุรัติ เหล่าเขตรกิจ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร.082-1664154


นายวีระศักดิ์ มูลพฤกษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
โทร. 082-2257136


นางสุทิสา บัวงาม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร. 061-3095331


นายทวีป ผาดไทยสงค์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทร. 081-9624374