หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)