หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หาดทนง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)กองช่าง ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2565
อบต.หนองกระทุ่ม   จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด รถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 6434 อุทัยธานี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.หนองกระทุ่ม   ซื้อใบเสร็จค่าน้่ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V.3) บรรจุ 6,000 ฉบับ/กล่อง จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.หนองไผ่แบน   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.หลุมเข้า   จ้างโครงการซ่อมแซมทางข้ามคลองสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.หลุมเข้า   จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.ลานสัก   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.ลานสัก   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.หาดทนง   จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลหาดทนง(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.ทัพหลวง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุวรรณ์ เพิ่มพูน - สี่แยกสายล่าง หมู่ที่ ๗ บ้านป่าอู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.ทัพหลวง   จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าอูสามัคคี ซึ่งจัดตั้งเป็นศูนย์สถานที่กักกัน (Local Quarantine) ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
ทต.ทัพทัน   ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.โคกหม้อ   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.ท่าโพ   จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.หนองไผ่   จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๘๒ อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.หนองแก   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.เจ้าวัด   จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาสามยอด หมู่ที่ 4 บ้านอีพุ่งใหญ่ ตำบลเจ้าวัด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้่อยกว่า 5,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีคัดเลือก 21 ม.ค. 2565
อบต.เจ้าวัด   จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 5 บ้านบุ่ง ตำบลเจ้าวัด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้่อยกว่า 5,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีคัดเลือก 21 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 847