หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด ตามโครงการติดตามและควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง และช่วยเหลือ ผู้กักตัวที่บ้านและสถานที่กักตัวของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฉบับที่ 3)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้อธงชาติไทย ขนาด 200x300 ซม. จำนวน 20 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนใหญ่ (สายทางบ้านดอนใหญ่ - ทางหลวง 3456) ตำบลไผ่เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด ตามโครงการติดตามและควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงและช่วยเหลือผู้กักตัวที่บ้านและสถานที่กักตัวของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฉบับที่ 3) ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรและซ่อมแซมถนนหินคลุกผิวจราจรภายในตำบลไผ่เขียว หมู่ที่ ๗,๘,๙,๑o,๑๑,๑๕,๑๗,๑๘,๑๙,๒o,๒๒,๒๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2565 ]ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด ตามโครงการติดตามและควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง และช่วยเหลือ ผู้กักตัวที่บ้านและสถานที่กักตัวของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฉบับที่ 3) ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด19ด้วยตนเอง(Antigen Test Kit)ทางจมูก จำนวน 850 ชุด ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)เชิงรุกด้วยชุดตรวจหาเชื้อ(ATK)ในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลไผ่เขียว ปีงบประมาณ2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32