หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ม.ค. 2565 ]ซื้อคลอรีนและสารส้ม ของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ - 2643 อุทัยธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4750 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด ตาม โครงการติดตามและควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง และช่วยเหลือผู้กักตัวที่บ้าน และสถานที่กักตัวของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0665 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]จ้างตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-817 อุทัยธานีจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 8 โรงเรียน นมยูเอชที ขนาด 200 มล. รสจืด ชนิดกล่อง ระหว่างวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ นมยูเอชที ขนาด 200 มล. รสจืด (ชนิดกล่อง) ระหว่างวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4750 อุทัยธานี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19