หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อคลอรีนและสารส้ม ของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ และหมู่ที่ 4 บ้านวังบุญ ตำบลไผ่เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการ อบต.ไผ่เขียว หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ - 2643อุทัยธานีจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการ อบต.ไผ่เขียว หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการ อบต.ไผ่เขียว หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที ขนาด 200 มล. รสจืด ชนิดกล่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที ขนาด 200 มล. รสจืด ชนิดกล่อง ของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพาผู้เข้ารับการอบรมเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพาผู้เข้ารับการอบรมเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45