หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่เขียว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ซึ่ง ในอดีต ที่ผ่านมา ชุมชม ตำบลไผ่เขียวเป็นชุมชนหนึ่งที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มาก สมบูรณ์มาก โดยเฉพาะต้นไผ่ มีเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านเห็นว่าลักษณะดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของ ตำบลได้ เมื่อมีการจัดตั้งเป็นตำบล จึงใช้เรียกชื่อเป็น ตำบล คือตำบลไผ่เขียว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในอดีต
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ห่างจากตัวอำเภอสว่างอารมณ์ ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุทัยธานี ประมาณ 45 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด 135.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 84,668 ไร่
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยน้ำหอม, ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  
 
 
  ประชากรทั้งหมด 11,959 คน แยกเป็น
ชาย 6,024 คน คิดเป็นร้อยละ 50.37
หญิง 5,935 คน คิดเป็นร้อยละ 19.63
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,724 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 88.28 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
สภาพพื้นที่ของตำบลไผ่เขียว เป็นที่ดอนสลับที่ลุ่ม ปลูกได้ทั้งพืชไร่และทำนาสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ลาดเอียง จากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออก มีบางหมู่บ้านลาดเอียง จากทิศใต้สู่ทิศเหนือ พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าสงวน อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้
 
 
 
ของตำบลไผ่เขียวส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เป็นอาชีพหลัก (ทำไร่อ้อย ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง และรับจ้างเป็นบางส่วน)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ได้แบ่งการปกครองอยู่เป็น 25 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน ครัวเรือน
  1   บ้านดอนตาเสา 233 232 465 185  
2   บ้านทุ่งสงบ 793 765 1,558 746
  3   บ้านกกตาล 38 30 68 24  
4   บ้านวังบุญ 185 177 362 163
  5   บ้านดอนใหญ่ 292 269 561 232  
6   บ้านหนองโพ 74 80 154 57
  7   บ้านทุ่งมน 262 263 525 241  
8   บ้านคลองลำปาง 560 616 1,176 455
  9   บ้านทุ่งยาว 331 341 672 271  
10   บ้านหนองรัก 375 380 755 407
  11   บ้านคลองข่อย 608 607 1,215 533  
12   บ้านหนองเข้ 229 207 436 169
  13   บ้านหนองบำหรุ 121 123 244 93  
14   บ้านเขาพระ 145 126 271 99
  15   บ้านเกาะกลาง 132 139 271 92  
16   บ้านคลองลำปางเหนือ 245 227 472 156
  17   บ้านวังเกษตร 125 130 255 72  
18   บ้านบึงนา 129 129 258 70
  19   บ้านบ่อชุมแสง 182 177 359 103  
20   บ้านทุ่งพัฒนา 155 160 315 79
  21   บ้านไร่อ้อยพัฒนา 126 141 267 89  
22   บ้านบึงต้น 198 190 388 113
  23   บ้านใหม่มงคล 263 239 502 127  
24   บ้านป่าไผ่ใหญ่ 78 62 140 61
  25   บ้านโค้งตาคลี 145 125 270 87  
รวม     6,024 5,935 11,959 4,724