หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 
นายชูชาติ สารีนนท์
นายก อบต.ไผ่เขียว
โทร.065-4270444
 
นายปรีชา มณีพูนทรัพย์
รองนายก อบต.ไผ่เขียว
โทร. 093-1351723
นายสมหวัง ม่วงสุข
รองนายก อบต.ไผ่เขียว
โทร 086-0783035
 
นายวุฒิชัย สารีนนท์
เลขานุการนายกฯ
โทร. 062-1702821
นายชูชีพ สารีนนท์
ประธานที่ปรึกษานายก
โทร. 062-1702821