หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 21 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 219  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 26 ม.ค. 2559 ]  อ่าน : 195  
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 12 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 188  
 
งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 มิ.ย. 2557 ]  อ่าน : 202  
 
คำแนะนำการชำระภาษี [ 2 ต.ค. 2556 ]  อ่าน : 166  
 
งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2556 [ 11 ก.ย. 2556 ]  อ่าน : 196  
 
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556 [ 11 ก.ย. 2556 ]  อ่าน : 177  
 
  (1)