อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายงานไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายงานไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 15.20 น. โดย คุณ อัญชลี สนองชาติ

ผู้เข้าชม 15 ท่าน